Sosiaalialan tutkinnot ja kompetenssit

Sosiaalialan koulutusohjelmista valmistuu Sosionomi (AMK) sekä Sosionomi (ylempi AMK) tutkintoja. Sosiaalialan koulutuksesta valmistuneiden osaamisen työelämävastaavuus on kuvattu kompetensseina.

 

SOSIONOMI AMK-TUTKINNON KOMPETENSSIT

Sosiaalialalla tarvittavaa osaamista kuvaavat kompetenssit ovat:

  • Sosiaalialan eettinen osaaminen
  • Asiakastyön osaaminen
  • Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
  • Kriittinen ja osallistuutta edistävä yhteiskuntaosaaminen
  • Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
  • Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

Kompetenssit on hyväksytty SOAMK-verkoston verkostokokouksessa 20.4.2023.

Sosionomi AMK-tutkinnon kompetenssit

Competences of Bachelor of Social Services / Universites of Applied Sciences

Kompetenser för socionom (yh)

Linkit

Sosionomi YAMK-tutkinnon kompetenssit

Sosionomi (Ylempi AMK) kompetenssit ovat

  • Sosiaaliaalialan asiantuntijuusosaaminen
  • Johtamisosaaminen
  • Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen

Kompetenssit on hyväksytty SOAMK-verkoston verkostokokouksessa 20.4.2023.

Sosionomi YAMK-tutkinnon kompetenssit

Master of Social Services Competences

VARHAISKASVATUKSEN SOSIONOMIN KOMPETENSSIT

Varhaiskasvatuksen sosionomin kompetenssit 2023

Scroll to Top