Julkaisut ja lausunnot

SOAMK verkosto ottaa kantaa ja antaa lausuntoja sosiaalialaa ja sosionomin koulutusta, osaamista sekä tehtäväkenttää  koskeviin muutoksiin. Verkoston toimijat myös julkaisevat Sosionomi (AMK) ja Sosionomi (Ylempi AMK) tutkintoon ja tehtäväkenttään liittyviä raportteja mm. kehittämis- ja tutkimushankkeiden osana.

SOAMK antamat keskeiset lausunnot 2020-2022:

-Lausunto potilas- ja asiakasturvallisuuden strategian toimeenpanosuunnitelmasta
linkki lausuntoolausuntopalvelu.fi

-Lausunto vaativan sijaishuollon lainsäädäntöön liittyen:
Lausuntovaativasijaishuolto

-Lausunto ammattipätevyyden tunnustamista koskien: Lausuntoammattipätevyydentunistaminen

Scroll to Top