Julkaisut ja lausunnot

SOAMK verkosto ottaa kantaa ja antaa lausuntoja sosiaalialaa ja sosionomin koulutusta, osaamista sekä tehtäväkenttää  koskeviin muutoksiin. Verkoston toimijat myös julkaisevat Sosionomi (AMK) ja Sosionomi (Ylempi AMK) tutkintoon ja tehtäväkenttään liittyviä raportteja mm. kehittämis- ja tutkimushankkeiden osana.

Scroll to Top