Ota yhteyttä

Voit olla Sosionomi (AMK) ja Sosionomi (Ylempi AMK) koulutuksen osalta yhteydessä SOAMK verkoston puheenjohtajaan tai
varapuheenjohtajaan koulutukseen liittyvissä kysymyksissä, joita haluat viedä eteenpäin SOAMK-verkostolle. Tai haluat tuoda sivulle
koulutusta ja verkostoa koskevia ajankohtaisia tai tärkeitä aiheita.

heidi.pyyny (@) lapinamk.fi ja taina.heininen-reimi (@) lab.fi

Scroll to Top